Kulatý stůl MŠMT: Jak kraje podporují výzkum a inovace?

8. 2. 2018 Autor: Michal Friček

K jednání u kulatého stolu se sešli v Praze zástupci Úřadu vlády České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupci krajů České republiky. Kraje na společném setkání prezentovaly své aktuální úspěchy, kterých v rámci Smart akcelerátoru dosáhly. Rovněž se hovořilo o nezastupitelné roli krajů ve výzkumné a inovační politice prostřednictvím realizace Regionální inovační strategie (RIS3) a chystající se navazující výzvě Smart akcelerátor II.

Kulatý stůl MŠMT: Jak kraje podporují výzkum a inovace?

Aktivity na podporu výzkumu, vývoje a inovací se realizují ve většině krajů naší republiky prostřednictvím projektů Smart akcelerátor. Jejich konkrétní podoba se liší dle skutečných potřeb daného regionu, smysl je však shodný: budování kapacit pro rozvoj krajů, ať už nárůstem prostředků na podporu inovací či koncentrací know-how v oblasti podpory inovačních aktivit. V krajích dochází k mapování výzkumného a inovačního prostředí, identifikaci významných krajských aktérů, včetně jejich potenciálu a potřeb a následně k jejich síťování, napříč sférou aplikační i akademickou. Stěžejní je rovněž vznik a realizace klíčových projektů, které mají ambici výrazně ovlivnit výsledky výzkumu, vývoje a inovací. Hovoříme o tzv. strategických intervencích, které by se bez optimálních podmínek pro spolupráci partnerů neobešly. Iniciativa Smart akcelerátor krajům dále umožňuje jejich propagaci ve světle inovativních regionů atraktivních pro lidské zdroje, podnikání, investice i spolupráci.

U kulatého stolu prezentovalo osm zástupců krajů České republiky své příklady úspěšných aktivit realizovaných v rámci regionálních inovačních strategií. Na jednání byl přítomen také radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko, odpovědný za regionální rozvoj a cestovní ruch. Radní vyzdvihnul význam Smart akcelerátoru v krajské inovační politice, který svými nástroji pomůže regionu, aby byl vnímán jako perspektivní region.

V své prezentaci zmínil například evropskou textilní inovační iniciativu Regiotex, na které Královéhradecký kraj spolupracuje jako jediný český region. Cílem iniciativy, do které je zapojeno celkem 13 regionů z EU, je posilovat konkurenceschopnost, inovační aktivity firem/klastrů a vytvářet pracovní místa s vyšší přidanou hodnotou v textilním a oděvním průmyslu. Dále radní zmínil dva strategické projekty: Zaměstnaný absolvent a Laboratoř virtuální a rozšířené reality Technologického centra HK. První ze zmíněných zvyšuje zaměstnanost absolventů středních škol v Královéhradeckém kraji prostřednictvím odborných praxí žáků. Cílem je propojit zaměstnavatele a studenty různých oborů, tedy i takových, v nichž by podniky své zaměstnance třeba ani nehledaly. Díky získaným pracovním zkušenostem se ale tito absolventi stanou pro jejich potřeby vyhovující. Druhý projekt, laboratoř virtuální reality, by měl vytvořit podmínky pro úspěšný rozvoj a využívání technologií virtuální reality, např. při vývoji nového prototypu/výrobku či rozšíření možností 3D vizualizací při tvorbě návrhů firem v různých oborech.

Podporu výzkumu a inovací vnímám jako důležitou součástí regionální politiky našeho kraje. Smart akcelerátor svými kroky přispívá zvyšování inovační výkonnosti firem, spolupráci výzkumných organizací a propojuje vzdělávací instituce s firmami,“ uvedl radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko, odpovědný za oblast regionálního rozvoje.

Více o projektu Smart akcelerátor se dozvíte na stránkách www.proinovace.cz

TEXT a FOTO: Daniela Antropiusová, CIRI