Královéhradecký kraj vyhlásil zvláště chráněným územím přírodní památku Orlici

13. 6. 2018 Autor: Jiří Klemt

Radní Královéhradeckého kraje schválili zřízení přírodní památky Orlice jako zvláště chráněného území. Z hlediska ochrany přírody se jedná o nejcennější část evropsky významné lokality Orlice a Labe.

„Královéhradecký kraj má celkem 57 evropsky významných lokalit na 10 157 hektarech. Zřízením přírodní památky Orlice je dokončen soubor těchto lokalit v rámci soustavy NATURA 2000 na území kraje. Jde o ochranu planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem v určité oblasti. V tomto případě se jedná o část území Královéhradecka a Rychnovska, které k vodnímu toku Orlice přiléhá,“ uvedl radní Královéhradeckého kraje pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma.

Přírodní památka Orlice je nejrozsáhlejším chráněným územím vyhlášeným Královéhradeckým krajem. Rozloha vlastního zvláště chráněného území je téměř 596 hektarů a je začleněna do území Albrechtic nad Orlicí, Bělče nad Orlicí, Blešna, Borohrádku, Krňovic, Malšovy Lhoty, Malšovic u Hradce Králové, Nepasic, Petrovic nad Orlicí, Slezského Předměstí v Hradci Králové, Svinar, Štěnkova, Štěpánovska, Třebechovic pod Orebem, Týniště nad Orlicí a Žďáru nad Orlicí.

Náklady na vyhlášení zvláště chráněného území jsou plně hrazeny z Operačního programu životní prostředí. Finanční prostředky spojené s úhradou újmy vzniklé vlastníkům pozemků omezením hospodaření na zemědělských pozemcích či pozemcích určených k plnění funkcí lesa ponese Ministerstvo životního prostředí ČR nebo jím zřízená organizace státu. Provozní náklady přírodní památky pokryje Královéhradecký kraj ze svého rozpočtu částkou okolo 432 tisíc korun ročně.