Kraj se připravuje na ukončení nouzového stavu

13. 5. 2020 Autor: Dan Lechmann

S končícím nouzovým stavem v neděli skončí i centrální zásobování ochrannými prostředky pro boj s koronavirem. Otázku, jak nahradit výpadek státních dodávek, tak bude muset v brzké době vyřešit i Královéhradecký kraj. Doteď nakoupil prostředky za 58 milionů korun, které rozdělil nejen mezi své organizace.

Příznivý vývoj epidemie koronaviru v našem kraji i celé republice vede k uvolňování opatření proti šíření nákazy. Vládou vyhlášený nouzový stav nám dával možnost zásobovat i ty organizace, které krajská samospráva nezřizuje. To v neděli skončí. Pokud si ale představíme nejčernější scénář, může nás další vlna koronaviru zasáhnout znovu a v ještě větší míře. V tu chvíli musíme být připraveni reagovat okamžitě. Proto nyní vytváříme rezervy, se kterými budeme v případě potřeby moci saturovat kriticky ohrožená a potřebná místa. V podstatě jde o krajské hmotné rezervy strategických zásob,“ vysvětlil hejtman Jiří Štěpán.

Rada kraje projednala možnost, že by si krajské organizace prostředky nakupovaly samy a v případě potřeby jim kraj poskytne pomoc při výběru dodavatele. Tímto krokem by se navázalo na způsob zásobování před epidemií koronaviru.

Královéhradecký kraj doteď nakoupil nebo obdržel téměř 600 tisíc respirátorů, 2,3 milionu ústenek, 100 tisíc litrů dezinfekce, 105 tisíc ochranných plášťů a další. Většina tohoto materiálu šla záchranné službě, do krajských nemocnic a do zařízení poskytujících sociální služby. Téměř 29 tisíc respirátorů a 323 tisíc ústenek kraj rozdělil mezi ambulantní specialisty. Velkou měrou takto zásobil i praktické lékaře, poskytovatele následné péče a stomatology, mezi které rozdělil dohromady 40 tisíc respirátorů, 300 tisíc ústenek.

Rada kraje v dubnu vyhradila částku 210 milionů korun z krajského rozpočtu na boj s koronavirem. Zatím kraj učinil objednávky za 59 milionů korun. Největší část těchto nákladů si vyžádal nákup téměř 310 tisíc respirátorů zhruba za 30 milionů korun.

 

dodalo ministerstvo zdravotnictví

dodalo ministerstvo vnitra

zajistil Královéhradecký kraj

celkem

respirátory

30 940

238 682

309 505

579 127

ústenky

364 950

1 445 500

481 000

2 291 450

dezinfekce (litry)

0

0

98 820

98 820

štíty

0

11 000

5 000

16 000

pláště

0

0

105 000

105 000

bezkontaktní teploměry

0

0

25

25

oxymetr

0

0

76

76

návleky na boty

0

83 000

0

83 000

obleky

20

39 061

5 000

44 081

rukavice

145 000

314 600

0

459 600

brýle

4 101

40 100

0

44 201