Královéhradecký kraj schválil svou strategii v oblasti sociálních služeb pro roky 2018 až 2026

12. 12. 2017 Autor: Dan Lechmann

Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Dokument určuje zásadní kroky v rozvoji sociálních služeb pro seniory, zdravotně postižené, osoby s duševním onemocněním, rodiny s dětmi a osoby v krizových situacích.

Největší výzvou pro sociální služby je demografický trend společnosti. Chceme podpořit rodiny pečující o seniory, proto předpokládáme významné rozšiřování terénních služeb, denních stacionářů a odlehčovacích služeb,“ řekl Vladimír Derner, náměstek hejtmana pro sociální oblast. „Vedle toho ale budeme muset rozšířit i pobytové služby, které obsluhují seniory, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby. Tyto služby chceme rozšířit především v hůře dostupných oblastech,“ dodal náměstek Derner.

V oblasti péče o zdravotně postižené hodlá kraj transformovat pobytové služby, přičemž ustoupí od stávajícího způsobu poskytování služeb na jednom místě. Namísto toho nastaví systém služeb poskytovaných v domácnostech, rozmístěných po území celého kraje.

Další klíčovou oblastí rozvoje sociálních služeb je péče o osoby s duševním onemocněním. „Stát připravuje reformu psychiatrické péče, její snahou je přenést péči o osoby s duševním onemocněním z psychiatrických nemocnic do ambulantní péče. Krajská strategie směřuje k rozvoji terénních služeb. Chceme nicméně posílit i chybějící pobytové sociální služby pro lidi s duševním onemocněním,“ vysvětlil náměstek Derner.

Krajská strategie také plánuje výrazný nárůst sítě sociálních služeb. Předpokládá se, že na nárůstu výdajů veřejných rozpočtů se bude podílet státní rozpočet, který je hlavním zdrojem financování sociálních služeb. Vedle toho ale strategie počítá i s podporou ze strany obcí. „Obce jsou pro nás klíčovým partnerem. Podpora znevýhodněných osob musí vycházet z místních potřeb a hledat místní řešení. Ukazuje se, že pokud jsou obce v sociální oblasti aktivní, umožňují svým obyvatelům kvalitnější a pestřejší nabídku sociálních služeb. Zejména tedy v případě služeb pro seniory je aktivní účast obcí nezbytná,“ nastínil další myšlenku strategie náměstek Derner.

Královéhradecký kraj se řadí spolu s Prahou a Zlínským krajem na první místo v počtu obyvatel starších 80 let. Do roku 2026 vzroste počet osob starších 80 let o 40 % a služby pro seniory bude potřebovat o téměř 2 000 osob více než nyní.