Královéhradecký kraj připravuje strategii rozvoje po roce 2021

7. 2. 2018 Autor: Jiří Klemt

Radní Královéhradeckého kraje se na svém zasedání zabývali koncepčním přístupem k vyváženému rozvoji území Královéhradeckého kraje a to v rámci projednávání přijetí dotace z MPSV na realizaci projektu Rozvoj Královéhradeckého kraje chytře, efektivně a s prosperitou. V rámci tohoto projektu bude vytvořeno několik potřebných strategií odrážejících nové zásady udržitelného rozvoje a SMART řešení.

Královéhradecký kraj připravuje strategii rozvoje po roce 2021

Královéhradecký kraj s ohledem na dosavadní socioekonomický i politický vývoj potřebuje detailní analýzu a identifikaci problémových oblastí tak, aby mohl využít svůj aktuální potenciál a nastavit nové rozvojové priority. Cílem je zajistit podmínky pro kvalitní život obyvatel na území kraje. Tento záměr ještě musí schválit krajští zastupitelé.

„Tento projekt považuji za zásadní k dalšímu rozvoji Královéhradeckého kraje v dalších letech. Na základě jeho výsledků budeme jasně vědět, jak dále postupovat v rozvoji regionu v dalším programovacím období po roce 2021 napříč jednotlivými oblastmi jako je doprava, zdravotnictví, sociální věci, cestovní ruch, školství či životní prostředí a zemědělství,“ řekl radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko, do jehož gesce spadá oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací.

Součásti tohoto komplexního materiálu je rovněž strategie zaměstnanosti, strategie investičních příležitostí, koncepce zdraví či ucelená politika samospráv o vodě Královéhradeckého kraje po roce 2021.