Královéhradecký kraj potvrdil, že dobře hospodaří s energiemi

24. 1. 2020 Autor: Lukáš Vaníček

V roce 2018 získal Královéhradecký kraj certifikát ISO 50001 systém energetického managementu, který je platný na tři roky, ale každý rok jej musí potvrdit dozorový audit. Auditoři na konci roku 2019 znovu ohodnotili 25 krajských zařízení, včetně samotného krajského úřadu. Výsledky byly velmi pozitivní a kraj certifikát podle normy ISO 50001 obhájil.

Vedení Královéhradeckého kraje se pro systematické hospodaření s energiemi rozhodlo v roce 2016 a do procesu bylo zapojeno 99 organizací napříč odvětvími, jako školství, zdravotnictví, sociální oblasti, kultury a správy majetku. Managementu hospodaření s energiemi se věnoval tým pracovníků krajského úřadu a Centra investic, rozvoje a inovací. Zásluhu na ocenění pak mají především energetičtí manažeři jednotlivých organizací, kteří navrhovali opatření ke snížení spotřeby energií a kontrolovali hospodárnost provozu.

„Získáním certifikátu pro nás vše začíná, protože musíme tento systém udržovat provozuschopný a snažit se ho neustále zlepšovat,“ uvedl na toto téma před časem radní Václav Řehoř.