Královéhradecký kraj podporuje rozvoj česko-polské spolupráce

25. 6. 2018 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj je od roku 2015 členem Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM, jehož cílem je posílit, usnadnit a rozšířit česko-polskou přeshraniční spolupráci pro posílení hospodářské a sociální soudržnosti území, na kterém působí. Zasedání valného shromáždění, které se konalo se ve čtvrtek 21. června v polském městě Kamiennej Górze se zúčastnil radní Pavel Hečko.

„Operační program česko-polské spolupráce významným způsobem zasahuje do rozvoje regionů po obou stranách hranice,“ vysvětluje radní Pavel Hečko.

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM bylo založeno v září 2015, zakladatelé jsou na polské straně Dolnoslezské vojvodství, polské části Euroregionů Nisa a Glacensis a na české straně Královéhradecký, Liberecký, Pardubický a Olomoucký kraj a české části Euroregionů Nisa a Glacensis. V současné době toto seskupení realizuje pět projektů, nejzajímavější z nich jsou projekty „Jak zachraňujete u Vás“ a „Společné problémy".

„V rámci projektu „Společně řešíme problémy” působí šest odborných skupin, a to v dopravě, ochraně zdraví a bezpečnosti, územního plánování, ochraně životního prostředí, hospodářské spolupráce a administrativních problémů. Členy pracovních skupin jsou odborníci z obou stran hranice české a polské části podporovaného území a jejich činnost se zaměřuje na zintenzívnění spolupráce mezi klíčovými institucemi a komunitami v oblasti česko-polské přeshraniční spolupráce,“ říká radní Pavel Hečko.

Základem druhého projektu „Jak zachraňujete u Vás“ je spolupráce českých a polských záchranných služeb z česko-polského pohraničí na území ESUS Novum. Spolupráce mezi partnery bude realizována pořádáním společných školení, konferencí, cvičení a výměnných stáží zdravotnického personálu na obou stranách hranice.

„Hlavním cílem tohoto projektu je posílení a zvýšení intenzity spolupráce mezi jednotkami zdravotnických záchranných sborů České republiky a Polska ,“ doplňuje radní Hečko.

Královéhradecký kraj podporuje rozvoj česko-polské spolupráce

Radní Pavel Hečko na zasedání.