Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Krajské hospodaření uzavírá rok 2015 s dobrým výsledkem

Poslední aktualizace: 4. 3. 2016

V roce 2015 Královéhradecký kraj hospodařil s přebytkem 383 milionů korun. Celková zadluženost se snížila v roce 2015 na zhruba 640 milionů korun. Vlastní výdaje kraje se pohybovaly ve výši 3,5 miliardy korun.

Hospodaření bylo uzavřeno v roce 2015 s kladným saldem 383 mil. Kč. Rozpočet byl plánován jako schodkový ve výši 137,5 milionu korun. Úspora vznikla díky posunu některých plánovaných akcí a v důsledku vyšších daňových příjmů o 221,8 mil. Kč. Je to druhý nejlepší výsledek krajské ekonomiky od vzniku krajů. Zatím nejlepší byl v roce 2010, kdy byl přebytek 422,5 milionu Kč.

Uspořené peníze nechceme a nebudeme rozhodně zadržovat. Chceme je uvážlivě použít zejména v oblastech, které obyvatele regionu nejvíce pálí. Z přebytku hospodaření za rok 2015 posílíme finanční zdroje do silnic o 100 milionů korun. Také jsme zajistili další zdroje ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Evropských projektů. Celkově se odhaduje, že na silnice budeme mít v roce 2016 skoro miliardu korun,“ říká krajský radní pro ekonomiku Josef Táborský.

Královéhradeckému kraji se podařilo snížit také zadluženost z minulých let, kdy od roku 2008 splácí úvěry v celkové výši 1,5 mld. Kč. Za rok 2015 splatil 150 mil. Kč a ke konci roku tak zbývalo doplatit přibližně 640 mil. Kč. Předpokládá se, že v roce 2016 se sníží zadluženost o dalších 200 mil. Kč na zhruba 440 mil. Kč. Ve zdravotnictví se podařilo snížit dlouhodobé zadlužení krajských nemocnic na polovinu, to je asi 150 milionů korun, a vyřešily se závazky po splatnosti.

Kraj se nachází v dobré ekonomické a finanční situaci a více investuje. Celkový objem výdajů na zajištění funkčnosti nemocnic, dopravní obslužnosti, škol, sociální oblasti aj. se pohybuje kolem 3,5 mld. Kč, z toho podíl investic dosahuje téměř 20 %, tedy 700 mil. Kč.

Autor: Martin Holek