Kraj znovu pomůže obcím s vybudováním vodovodů, kanalizací či čistíren odpadních vod

14. 11. 2018 Autor: Jiří Klemt

Radní Královéhradeckého kraje schválili poskytnutí finančních prostředků obcím na vybudování vodohospodářské infrastruktury. V letošním třetím kole tohoto dotačního programu kraj rozdělí částku téměř 21 milionů korun. Záměr ještě musí schválit zastupitelé na prosincovém zasedání.

Kraj znovu pomůže obcím s vybudováním vodovodů, kanalizací či čistíren odpadních vod

Ve třetím kole tohoto dotačního programu jsme podpořili 11 projektů za bezmála 21 milionů korun. V letošním roce se podpořilo celkem 56 projektů na rozvoj vodohospodářské infrastruktury za více než 57 milionů korun. Poptávka obcí nicméně převyšuje finanční možnosti, neboť jsme letos evidovali celkem 109 žádostí o podporu za více než 122 milionů korun. Z tohoto důvodu bude dotační program pokračovat i v příštím roce,“ uvedl radní Královéhradeckého kraje pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma.

Díky podpoře ve třetím kole dotačního programu dojde například k zahájení třetí etapy výstavby vodovodu v Češově-Liběšicích nebo dostavbě vodovodu v Radimi či Údrnicích. Nová kanalizace s čistírnou odpadních vod vznikne v Pilníkově a biologického dočišťování odpadních vod se dočká obec Barchov.

Finančními prostředky z prvního kola už letos kraj podpořil především zahájené projekty spolufinancované ze Státního fondu životního prostředí ČR nebo ministerstva zemědělství. Na maximální částku 3 milionů korun dosáhly velké projekty v podobě vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v Černém Dole nebo rekonstrukce čistírny odpadních vod v Častolovicích. Dále došlo například k podpoře vybudování kanalizace ve Smržově, Dobré Vodě u Hořic či Hlušicích.

Dotace z druhého kola putovaly například na výstavbu vodovodu z Kohoutova do místní části Kladruby, prodloužení vodovodu v Orlickém Záhoří či vybudování posilujícího zdroje pitné vody v Liberku. Královéhradecký kraj také podpořil dostavbu vodovodu v Samšině nebo vybudování části vodovodu a kanalizace v Potštejně.