Kraj významně pomáhá dobrovolným hasičům

23. 9. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Za končící čtyřleté volební období poskytl Královéhradecký kraj dobrovolným hasičům téměř 100 milionů korun. Peníze pomohly s opravou a výstavbou nových zbrojnic, s nákupem vozidel, techniky a dalšího vybavení i s pořádáním významných sportovních a kulturních akcí.

„Sbory dobrovolných hasičů a výjezdové jednotky obcí jsou nezastupitelnou součástí integrovaného záchranného systému a zejména při rozsáhlých katastrofách jsou zásadní podporou svých profesionálních kolegů. Krajské vedení si je dobře vědomo tohoto jejich významu, jakož i podílu, který mají na organizování kulturního a společenského života svých obcí a měst. Nezanedbatelná je pak i jejich role při výchově mladé generace,“ říká hejtman Jiří Štěpán, který je odpovědný za krizové řízení a fungování integrovaného záchranného systému v Královéhradeckém kraji.

Za poslední čtyři roky Královéhradecký kraj letos poskytl velké finanční částky na stavbu či opravy hasičských zbrojnic a nákup cisternových automobilových stříkaček. V roce tak 2017 částku necelých 8 milionů přidělil na stavbu zbrojnic například hasičům do Lochenic, Náchoda či Třebovětic. Hoříněvské hasiče kraj podpořil jedním milionem korun na nákup nové cisterny.

V roce 2018 například shodně obdrželi po třech milionech korun na novostavbu a přístavbu zbrojnice Vlčkovice v Podkrkonoší, Kostelci nad Orlicí a Chvalkovicích. Částka přes jeden milion korun na stejný účel putovala do obce Slatiny a Bystřice. Hasiče v Nové Pace a Rudníku kraj podpořil dvěma miliony korun na nákup cisteren.

V roce 2019 kraj opět podpořil výstavbu či rekonstrukci zbrojnic v Náchodě, Malých Svatoňovicích, Malé Úpě v celkové hodnotě 3,5 milionu korun a do Potštejna přidělil na stavbu zbrusu nové zbrojnice tři miliony. V Lužanech a Častolovicích kupovali nové cisterny, kraj přispěl dvěma miliony korun.

Letos Královéhradecký kraj poskytl dobrovolným hasičům a výjezdovým jednotkám obcí dotace za téměř 31 milionů korun. Z této částky připadlo 25 milionů korun na programové dotace, zbytek peněz jsou dotace individuální. Největší finanční podpora šla na stavby hasičských zbrojnic, například tři miliony do Kosic a Nepolis, přes 2,6 milionu do Orlického Záhoří a 2,2 milionu korun do Vlčkovic v Podkrkonoší. Stavebních úprav za více jak jeden milion korun se také dočkal hasičský dům v Nové Pace. Kraj podpořil dvěma miliony i nákup dvou nových cisternových stříkaček pro hasiče z Teplic nad Metují a Doudleb nad Orlicí.

„V průběhu čtyřech let jsme poskytli různě vysoké částky i na nákup vybavení, na rozšíření řidičských oprávnění na skupinu „C“ nebo na pořádání oslav a významných výročí a organizování soutěží. Vytvořili jsme také nový dotační titul na podporu práce s hasičskou mládeží,“ říká hejtman Jiří Štěpán s tím, že na činnost Krajského sdružení hasičů kraj každoročně přispěl částkou přes jeden milion korun.

Přehled krajské podpory dobrovolným hasičům za končící čtyřleté volební období:

2017

19 022 550 Kč

2018

25 451 556 Kč

2019

23 051 581 Kč

2020

30 762 000 Kč

celkem

98 287 687 Kč