Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Kraj upravuje zadávací podmínky tendru na autobusovou dopravu. V části požadavků vychází odborářům vstříc

Poslední aktualizace: 13. 1. 2016

Deklarace nepodkročitelné mzdy ze strany dopravců, stoprocentní valorizace mezd, odstranění stropu na jednotlivé položky. To jsou jedny z nejdůležitějších změn zadávací dokumentace tendru na veřejnou autobusovou dopravu, které dnes na svém mimořádném jednání schválila Rada Královéhradeckého kraje. Protože se jedná o významné změny, musí dojít k posunu termínu podání nabídek. Obálky by se tak měly otevřít začátkem dubna 2016.

Akce Vesty pro Královéhradecký kraj je předčasná. Jednejme, vyzývá odboráře hejtman Franc

Změnami, které jsme dnes schválili jako Rada kraje, vycházíme vstříc odborům a jejich požadavkům na zohlednění platových podmínek pro zaměstnance, kteří se podílejí na zajišťování veřejné služby. Zároveň máme na paměti, že zacházíme s veřejnými prostředky na tuto službu a musíme se chovat hospodárně. Odhlasované změny jsou naše maximum, co můžeme udělat v mezích zákona. Z mého pohledu byl kompromis ze strany kraje dodržen,“ komentoval rozhodnutí hejtman Lubomír Franc.

To, že je Královéhradecký kraj v případě veřejné zakázky na autobusovou dopravu ve speciální pozici a tendr zrušit nelze uznal i premiér Bohuslav Sobotka. Na včerejším jednání s hejtmanem Francem zdůraznil, že věc je plně v odpovědnosti kraje. „Na včerejší schůzce jsme si potvrdili, že problém s odměňováním řidičů ve veřejné autobusové dopravě nevyřeší Královéhradecký kraj sám. Je potřeba hledat řešení na celostátní úrovni. Zdůraznil, že rozhodnutí je plně v naší kompetenci a odpovědnosti a že musíme postupovat dle zákona. Také uvedl, že ani případná stávka hledání celorepublikového řešení neurychlí. V tuto chvíli nevidím žádný důvod k jakémukoliv sociálnímu konfliktu ani ke stávce. Hledání řešení na úrovni vlády a státu, na kterém se intenzivně pracuje, to v žádném případě nepomůže,“ řekl ke včerejšímu jednání s premiérem hejtman.

Přehled nejvýznamnějších změn zadávací dokumentace s krátkým komentářem hejtmana France:

• Zakotvení závazku vybraného uchazeče k určité výši mezd pracovníků plnících Veřejnou zakázku

Dopravce si sám stanoví nepodkročitelnou výši mzdy, kterou bude svým zaměstnancům vyplácet. Tato částka bude účelově vázána a bude zároveň předmětem indexace. To znamená, že bude pravidelně valorizována na základě růstu průměrné mzdy v České republice. Tuto částku budeme moci zároveň kontrolovat a dopravci hrozí za její nedodržení sankce.

• Navýšení maximální výše jednotkové nabídkové ceny pro jednotlivé kategorie vozidel o 0,50 Kč/km

Touto změnou navyšujeme maximální ceny, které mohou dopravci nabídnout za jeden kilometr o 50 haléřů pro všechny kategorie.

• Navýšení předpokládané celkové hodnoty veřejné zakázky

Všechna opatření budou mít zákonitě dopad na celkovou hodnotu zakázky. V důsledku navýšení nabídkové ceny pro jednotlivé kategorie vozidel o 50 haléřů se navyšuje předpokládaná hodnoty veřejné zakázky z 5,55 miliardy korun na 5,65 miliardy korun. Tedy zhruba o 100 milionů korun v průběhu celých deseti let. A to v případě objednání maximálního rozsahu kilometrů a za předpokladu, že dopravci nabídnou maximální možné ceny.

• Zrušení maximální výše hodnoty, kterou uchazeč v rámci zadávací dokumentace může nabídnout pro nákladové položky „Přímé mzdy“ a „Zdravotní a sociální pojištění“ a „Pohonné hmoty a oleje“

Tímto odstraňujeme strop 10,50 Kč/km na položku. Dopravce nebude při zpracování nabídky omezen žádnou maximální hodnotou jednotlivých nákladových položek a dostává tak prostor pro navýšení mezd, zároveň se tím otevírá lepší prostor pro následné kolektivní vyjednávání odborů se zaměstnavatelem.

• Změna indexace položky „Přímé mzdy“ a „Zdravotní a sociální pojištění“ ze stávající výše 50% na 100%

Zavádíme 100% valorizaci růstu mezd. Pokud vzroste v České republice průměrná mzda za jeden rok o 3 %, mzdy řidičů se budou zvyšovat taktéž o 3 %.

• Indexace položek „Přímý materiál“ a „Opravy a udržování“ při změně indexu spotřebitelských cen

Nově budou předmětem indexace i položky „Přímý materiál“ a „Opravy a udržování“. Doposud byly předmětem indexace jen položky na mzdy a na pohonné hmoty. Je to náš vstřícný krok, protože například v dosavadních smlouvách mezi krajem a dopravci se neindexuje žádná z položek. Vše bylo pouze na dohodě.

• Snížení referenční hodnoty průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot pro motorovou naftu z 31,50 Kč/l na 30 Kč/l s DPH

V důsledku snížení průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty od zahájení nabídkového řízení do současné doby snižujeme referenční hodnotu nafty, která je rozhodující pro následnou indexaci nákladové položky „Pohonné hmoty a oleje“.

• Změna sankce pro řidiče

Reagujeme na požadavek samotných řidičů a odstraňujeme sankci za nevyužití řádného výkonu vozidla a maximální povolené rychlosti. Na čem ale trváme, jsou postihy ostatní. Mezi asi dvacítkou sankcí, které mohou být vymáhány dopravci po řidičích, jsou totiž především pokuty, které hájí zájmy cestujících. Musíme trvat na tom, aby řidičům mohla být udělena pokuta v případě záměrného neobsloužení zastávky, pokud nevydají cestujícím platnou jízdenku, nepočkají schválně na přípoj, nebudou jezdit záměrně dle jízdního řádu, nebudou udržovat autobusy v čistotě nebo pokud budou v autobuse kouřit. Ale je nám jasné, že ne vždy mohou být z objektivních důvodů pravidla dodržena. Pokud bude například – 20°C a nebude možné vytopit vozidlo na požadovanou teplotu, tak sankce pochopitelně nebude udělena, na to nové smlouvy pamatují.

• Dále došlo k dalším dílčím změnám v technickém zadání dokumentace – viz aktualizovaná zadávací dokumentace. Ta bude s kompletně zapracovanými změnami podmínek veřejná a volně ke stažení na profilu zadavatele nejpozději během zítřejšího dne.

Autor: Martina Götzová