Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Kraj tendr na autobusovou dopravu zrušit nemůže. Hejtman se chce potkat přímo s řidiči

Poslední aktualizace: 21. 12. 2015

Veřejnou zakázku na zajištění autobusové dopravy kraj zrušit nemůže. To je fakt, na kterém se shodují všechny právní posudky, které má Královéhradecký kraj k dispozici. Ty si nechal zpracovat po dohodě se zástupci odborů. Posudky dále navrhují několik možností, jak by mohl kraj upravit současnou zadávací dokumentaci. Hejtman Franc se chce ještě do konce roku potkat s řidiči a celou situaci s nimi diskutovat.

Změny v jízdních řádech se dotknou i krajské autobusové dopravy

Královéhradecký kraj má k dispozici právní posudky, které analyzují možné další postupy v případě vypsané veřejné zakázky na zajištění autobusové dopravy. „Všechny se shodují v jedné věci – zrušení zakázky tak, jak to požadovaly odbory, není možné,“ informoval hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Zákon o veřejných zakázkách totiž jasně vymezuje situace, za kterých může být tendr zrušen. Ani jednu z těchto podmínek Královéhradecký kraj nesplňuje. „Zákon nám neumožňuje udělat to, co po nás odbory požadují a my se nenecháme donutit k tomu, abychom zákon porušili. Zakázka tedy musí pokračovat dál. Rada kraje má nyní ke zvážení čtyři možnosti, jak můžeme postupovat dále. Rozhodneme na mimořádném jednání 5. ledna 2016,“ řekl hejtman.

Rada kraje se bude rozhodovat mezi následujícími možnostmi:

1. Ke změně zadávací dokumentace nedojde a obálky s nabídkami se otevřou 18. ledna 2016, na kdy je stanoven současný termín.

2. Do zadávací dokumentace se zapracuje sociální klauzule, která bude garantovat určitý násobek minimální mzdy pro řidiče. Vzhledem k tomu, že tato varianta není zakotvena v právním řádu, představovala by pro kraj riziko.

3. Dojde k odstranění současného zastropování položky na mzdy v podmínkách dokumentace, a kterou dopravci mohou využít na mzdy řidičů a změní se způsob indexace této položky v průběhu trvání smlouvy ze současných 50 % na 100 %, což bude prakticky znamenat vyšší objem finančních prostředků, které během trvání smlouvy dopravci ze strany KHK obdrží.

4. Předchozí varianta by byla doplněna ještě o podmínku pro dopravce, kdy by si sami v rámci podané nabídky určili minimální nepodkročitelnou mzdu, kterou by řidičům vypláceli. Tuto částku by pak měli uvedenou i ve smlouvě a by byla zároveň předmětem indexace.

Poslední tři varianty počítají s významným zásahem do zadávacích podmínek zakázky. Termín pro podání nabídek by pak musel být prodloužen o celou původní dobu zveřejnění zakázky, tedy o 78 dní a obálky s nabídkami uchazečů by se tedy otevíraly koncem března 2016. „Chceme připravit takový materiál, který bude přijatelný pro všechny, ale zároveň nepřinese nepřijatelné riziko dalšího šetření Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Musím zdůraznit, že tendr není jen o platech řidičů, ale především o lepším komfortu a spolehlivosti autobusové dopravy pro cestující v kraji,“ upozornil hejtman.

Hejtman Franc plánuje do rozhodnutí Rady další jednání

Chápeme požadavky odborů a souhlasím s tím, že situace řidičů není dobrá. Kraj se ale musí držet v mezích zákona. Vyvoláme ještě další jednání, která by mohla napomoct vzájemnému smíru,“ uvedl hejtman. V nejbližší době tak bude hejtman hovořit jak s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, tak s předsedou Asociace krajů hejtmanem Michalem Haškem. Rád by jim představil možnosti kraje a bude chtít znát jejich názor na celou situaci.

Dále hejtman plánuje setkání se samotnými řidiči, které by se mělo uskutečnit 29. prosince v 11 hodin na Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové. „Rád bych slyšel názory řidičů a zároveň jim popsal naši situaci, ve které se Královéhradecký kraj na rozdíl od jiných krajů nachází. Vyzývám proto všechny řidiče, kteří se o věc zajímají, ať přijdou diskutovat, “ doplnil hejtman.

Ještě před samotným jednáním Rady kraje je na 5. ledna 2016 naplánována schůzka hejtmana France s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů.

Autor: Martina Götzová