Kraj připravuje strategii pro regionální chytrá řešení

28. 3. 2018 Autor: Dan Lechmann

Královéhradecký kraj realizuje od 1. března 2018 projekt Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou, který rozvíjí koncepční přístup k vyváženému rozvoji hradeckého regionu.

Kraj připravuje strategii pro regionální chytrá řešení

Projekt zpracovává krajské Centrum investic rozvoje a inovací, které vytvoří šest strategických a koncepčních dokumentů:

  • Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
  • Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region
  • Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje
  • Strategie investičních příležitostí Královéhradeckého kraje
  • Koncepce/strategie zdraví Královéhradeckého kraje
  • Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě

Příprava strategie rozvoje Královéhradeckého kraje je dlouhodobý a velmi složitý proces, do kterého se zapojují mnozí regionální aktéři z veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Při tvorbě strategických dokumentů Královéhradeckého kraje je uplatňován princip partnerství, místní Agendy 21 a princip udržitelného rozvoje. Nově se do strategického plánování promítají také SMART (chytrá) řešení při plánování rozvoje obcí a regionů.

V aktivitě Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ bude vytvořena propracovaná a široce zaměřená „hlavní“ strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, která vytyčí zásadní směry v území tak, aby byl region připraven na další ekonomický, demografický a politický vývoj v širším územním kontextu. Tato strategie bude sloužit jako pevný rámec pro další dílčí tematické rozvojové dokumenty. Součástí aktivity bude také zpracování dílčího konceptu Královéhradecký kraj – Chytrý region, který bude specifikovat hlavní témata rozvoje regionu v oblasti uplatnění SMART přístupů a technologií.   

V aktivitě Krajské segmentové koncepční dokumenty budou vytvořeny čtyři dílčí tematické koncepce směřující do tří pilířů udržitelného rozvoje Královéhradeckého kraje: ekonomického, sociálního a environmentálního. V ekonomickém pilíři udržitelného rozvoje se propojí politiky strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje a bude zpracována ucelená Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje na období 2021+ a Strategie investičních příležitostí. V sociálním pilíři bude zpracována krajská koncepce zdraví. V environmentálním pilíři udržitelného rozvoje bude zpracován koncepční dokument Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě, jehož cílem bude vytvoření podmínek pro kvalitní strategické plánování a rozvoj vodního hospodářství v Královéhradeckém kraji.

Celkové náklady projektu činí 8,8 mil. Kč. 95 % částky pokryjí dotace (85 % půjde z prostředků Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu) a 5 % zaplatí kraj z vlastního rozpočtu. Projekt končí 31. října 2019.