Kraj pokračuje ve zkvalitňování výuky

15. 5. 2018 Autor: Martina Svatoňová

Profesní organizace Asociace hotelů a restaurací se zabývala otázkou vzdělávání nových odborníků, kterých je na trhu práce stále větší nedostatek. Konstatovala několik konkrétních kroků, kterými se profesní organizace AHR ČR bude zabývat a jejichž cílem je zkvalitnění odborného vzdělávání.

Zástupci asociace konstatovali, že jedním z problémů současného odborného školství je celkový počet škol, které mají ve svých výukových programech hotelnictví a gastronomii, což se promítá do kvality výuky odborných předmětů. Asociace podpoří aktivitu Královéhradeckého kraje jako pilotního projektu, který by mohl být příkladem také pro ostatní regiony. Královéhradecký kraj bude postupně nabízet obory se zaměřením na gastronomii a hotelnictví na méně školách. Cílem je odstranit oborovou roztříštěnost a nastavit jasné zaměření škol na konkrétní obory. Snahou je naplnit třídy a celkově zkvalitnit výuku, zvláště odborných předmětů.

„Velký počet nabízených míst v oborech kuchař-číšník, gastronomie, hotelnictví nám kvalitu a dostatečný počet kvalifikovaných absolventů a pracovníků v těchto službách nezajistí. Rozhodli jsme se počet nabízených míst v oborech snížit a soustředit je do méně škol zaměřených na gastronomii. Tyto školy chceme kvalitně dovybavit a podpořit učitele praktického vyučování,“ vysvětluje kroky kraje náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová.

AHR ČR vnímá tyto změny velmi pozitivně a v oblasti odborného vzdělávání budou přínosné jak pro samotné školství, tak pro obory hotelnictví a gastronomie. Asociace se prostřednictvím Hospodářské komory a své sekce pro vzdělávání zapojí do řádných revizí rámcových vzdělávacích programů s cílem přehodnotit obsah a rozsah odborného vzdělávání na středních školách. Asociace bude spolupracovat na vzdělávání odborných učitelů.