Kraj informuje o změnách v novele o pohřebnictví

14. 5. 2018 Autor: Lukáš Vaníček

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá 29. května seminář Novela zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho aplikace v praxi.

Cílem semináře je informovat zástupce místních samospráv v územní působnosti kraje o jejich povinnostech vyplývajících z novely zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Lektory semináře budou pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro agendu pohřebnictví.

Seminář se uskuteční 29. května 2018 od 9:00 – 14:00 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové, v sále Jana Letzela (zastupitelstva), 9-N2.906.

Program:

8:30 – 9:00 h. prezentace účastníků

9:00 – 11:30 h. dopolední blok

11:30 – 12:00 h. přestávka

12:00 – 14:00 h. odpolední blok, diskuze, závěr

Z kapacitních důvodů žádáme o potvrzení účasti na Vámi vybraný termín v elektronickém formuláři.