Kraj chce posílit výzkum a inovace na svém území

22. 11. 2017 Autor: Michal Friček

Uskutečnilo se první zasedání Komise pro výzkum a inovace, která má pomáhat lepšímu propojení kraje a jeho institucí se vzdělávací a výzkumnou sférou. Jednání se účastnili zástupci univerzit, výzkumných ústavů i kulturních zařízení.

Kraj chce posílit výzkum a inovace na svém území

Seznámili jsme naše partnery s dotačními příležitostmi, které se pro oblast výzkumu a vývoje nabízejí v rámci evropské územní spolupráce. U řady programů a fondů jsou v současnosti vyhlašovány významné výzvy pro předkládání projektů. V tomto směru jsou pracovníci odboru regionálního rozvoje krajského úřadu schopni poskytnout zájemců velice cenné informace a předat jim své zkušenosti,“ říká hejtman Jiří Štěpán, který je zároveň předsedou komise.

Hlavním cílem Komise pro výzkum a inovace je posílení spolupráce jednotlivých výzkumných institucí mezi sebou a též se zaměstnavateli a představiteli komerční sféry. Tento cíl je obsažen i v Programovém prohlášení Rady Královéhradeckého kraje.