Kraj bude zvyšovat počet sociálních lůžek na Novobydžovsku

8. 8. 2018 Autor: Sylvie Velčovská

Královéhradecký kraj trápí nedostatek lůžek v domovech pro seniory, chybí jich přibližně tisíc. Z krajské strategie vychází, že je potřeba zvýšení kapacity domova pro seniory na Novobydžovsku do roku 2026 o 50 lůžek. Stávající kapacita Domova důchodců Humburky zůstane stejná.

„Ze schválené Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 vyplývá, že je potřeba navýšit kapacity lůžek v domovech pro seniory na Novobydžovsku zhruba o 50 lůžek do roku 2026. Hledáme možné cesty, jak tento plán zrealizovat. Nabízí se několik možností, včetně spolupráce s městem Nový Bydžov. Proto rada kraje zadala úkol investičnímu a sociálnímu odboru zajistit studii proveditelnosti, která určí varianty řešení,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Město Nový Bydžov i kraj podporují variantu zřízení zařízení v prostorách nemocnice v Novém Bydžově tak, aby existovala přímá návaznost na zde poskytované zdravotnické služby s cílem do budoucna vytvořit z této části města sociálně-zdravotní komplex.

K realizaci tohoto komplexu se jeví jako vhodný krajský pozemek, který byl původně zamýšlen pro výstavbu nového pavilonu chirurgie. Ten disponuje možností samostatného vjezdu a napojením na inženýrské sítě. Poloha by do budoucna umožňovala i případné další rozšíření objektu. V areálu nemocnice jsou i jiné nevyužívané budovy, které je možné využít pro poskytování dalších sociálně-zdravotních služeb, či služeb sociálního bydlení.

Kraj provází nepříznivý demografický vývoj spočívající ve výrazném nárůstu počtu obyvatel ve věkových skupinách 65+ a 80+ v následujících 10 letech. Zároveň nelze opomenout ani nárůst přechodné náhradní péče, který ukazuje rostoucí potřebu služeb pro osoby vyžadující péči od druhého člověka.