Kraj bude významně spolufinancovat nové vybavení dobrovolných hasičů. Mohou získat až 26 milionů korun

26. 1. 2016 Autor: Martin Holek

Obce mohou modernizovat vybavení pro své jednotky požární ochrany složené z dobrovolných hasičů. Kraj jim ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS pokryje část celkových nákladů na nové vozy, či požární zbrojnice. Ze svého rozpočtu rozdělí kraj až 10 milionů korun, ministerstvo vnitra by mělo přispět 16 miliony.

Kraj bude významně spolufinancovat nové vybavení dobrovolných hasičů
Královéhradecký kraj vyhověl žádosti na spolufinancování programu Generálního ředitelství HZS ČR, který se týká nákladů na vybavení jednotek dobrovolných hasičů. Částka, kterou by měl v budoucnu Královéhradecký kraj rozdělit mezi žadatele z řad sborů dobrovolných hasičů, je 10 milionů korun. Částka, kterou by mohlo poslat ministerstvo vnitra dobrovolným hasičům v regionu, je odhadnuta na 16 milionů korun.

Program „Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji“ je zdrojem k zajištění potřebných finančních částek na nákup požárních automobilů, výstavbu, či rekonstrukci a modernizaci požárních zbrojnic.

„Byli jsme požádáni o konkrétní míru spolufinancování a tu jsme připraveni jednoznačně poskytnout. Tato podpora je výsledkem jednání krajů s hasičskými složkami, které potřebují pro výkon své náročné práce být co nejlépe vybaveni. Na záchraně životů se nedá šetřit,“ říká hejtman Lubomír Franc.

Generální ředitelství HZS bude financovat dané náklady jednou polovinou. Královéhradecký kraj uhradí větší část druhé poloviny a zbytek si opatří žadatel například z rozpočtu obce. Horní hranice příspěvku od kraje jsou dvě třetiny celkové výše dotace poskytnuté Generálním ředitelstvím HZS. Pokud by například jednotka pořídila automobil za 900 tisíc korun, získá dotaci 450 tisíc korun ze státního rozpočtu, kraj přispěje zhruba 300 tisíc korun a zbytek dodá žadatel.

Novinkou oproti minulosti je také to, že budou moci získat příspěvek všechny jednotky dobrovolníků - i na malých obcích. Program bude otevřený pro všechny úspěšné žadatele prostředků ze státního rozpočtu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí.

Dotační program s desetimilionovou alokací musí schválit ještě krajské zastupitelstvo. Po odsouhlasení se budou žádosti o dotace sbírat v časovém rozmezí 25. 4. – 25. 5. 2016.