Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Poslední aktualizace: 13. 6. 2018

Panelová diskuse, která se dnes odpoledne uskutečnila ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, diskutovala o transformaci veřejných knihoven a přípravě nové krajské koncepce rozvoje. Připomněla také sto let, které v příštím roce uplynou od vzniku zákona o veřejných knihovnách obecních.

K prioritám patří podle panelistů digitalizace, rozšiřování fondů včetně elektronických zdrojů, uchovávání tradičních dokumentů nebo lepší technické vybavení knihoven.

Za Královéhradecký kraj vystoupila v diskusi náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a kultury:

„Knihovny stále mají své důležité místo ve veřejném prostoru a jejich přínos by do budoucna měl být ještě větší. S ministerstvem práce a sociálních věcí připravujeme projekt, do něhož chceme zapojit i knihovny. Měly by se stát místem dalšího vzdělávání.“

Hovořilo se také o přínosech soutěže Vesnice roku a Spolku pro obnovu venkova i o možnostech měst a obcí při renovaci nebo výstavbě knihovny.

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Autor: Michal Friček

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Knihovny v KHK v roce 2017 pdf 87 kB 13.6.2018
Knihovny v ČR v roce 2017 pdf 1403 kB 13.6.2018
Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje 2014 - 2018 pdf 373 kB 13.6.2018
Knihovny 2020 pdf 2161 kB 13.6.2018
Regionální funkce knihoven v KHK v roce 2017 pdf 86 kB 13.6.2018
Statistická ročenka - veřejné knihovny KHK v roce 2016 pdf 2056 kB 13.6.2018
Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovných KHK v roce 2017 pdf 778 kB 13.6.2018