Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

13. 6. 2018 Autor: Michal Friček

Panelová diskuse, která se dnes odpoledne uskutečnila ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, diskutovala o transformaci veřejných knihoven a přípravě nové krajské koncepce rozvoje. Připomněla také sto let, které v příštím roce uplynou od vzniku zákona o veřejných knihovnách obecních.

K prioritám patří podle panelistů digitalizace, rozšiřování fondů včetně elektronických zdrojů, uchovávání tradičních dokumentů nebo lepší technické vybavení knihoven.

Za Královéhradecký kraj vystoupila v diskusi náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a kultury:

„Knihovny stále mají své důležité místo ve veřejném prostoru a jejich přínos by do budoucna měl být ještě větší. S ministerstvem práce a sociálních věcí připravujeme projekt, do něhož chceme zapojit i knihovny. Měly by se stát místem dalšího vzdělávání.“

Hovořilo se také o přínosech soutěže Vesnice roku a Spolku pro obnovu venkova i o možnostech měst a obcí při renovaci nebo výstavbě knihovny.

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Knihovna je věc veřejná, připomněla panelová diskuse

Soubory ke stažení