Jak zlepšit výuku angličtiny? Pomůže digitální vzdělávání

8. 6. 2018 Autor: Martina Svatoňová

Učitelé mateřských, základních a středních škol v sále zastupitelstva diskutovali o tom, jak nejlépe vyučovat angličtinu. Slovenští odborníci pedagogům představili modul digitálního vzdělávání.

„Převážná většina pracovních nabídek vyžaduje znalost cizího jazyka, zejména angličtiny. Proto chceme využít pozitivních zkušeností ze Slovenska a učitelům představit projekt digitálního vzdělávání ve výuce anglického jazyka, se kterým mají slovenští kolegové ve školách výborné zkušenosti,“ říká náměstkyně pro oblast školství Martina Berdychová.

Účelem pracovního setkání učitelů je zjištění zájmu o představené softwarové nástroje, které se na Slovensku plošně využívají. Učitelé anglického jazyka považují za hlavní nedostatek absenci komplexních výukových materiálů a za nezbytnou označili nutnost mít k dispozici didaktickou nadstavbu a digitální obsah učebnic.

„Potěšil mě zájem ze strany škol a velká účast na semináři. Hledáme cesty, jak zvýšit kvalitu a způsob vyučování výuky anglického jazyka na všech stupních škol. Chceme zajistit školám podmínky pro digitální vzdělávání ve výuce, které hodiny angličtiny zatraktivní a žáci budou více motivováni,“ dodává náměstkyně Berdychová.

Ohlasy učitelů na zavedení digitálních technologií do výuky anglického jazyka jsou vesměs pozitivní. „Škoda, že něco takového nepřišlo už dávno, angličtina se učí 28 let a takové nástroje výuky chybí," hodnotí průběh semináře učitelka Eva Alexandrová ze Střední průmyslové školy v Novém Městě nad Metují.

Jak na výuku angličtiny?
Úvodním slovem seminář zahájila náměstkyně Martina Berdychová

Jak na výuku angličtiny?
Představení výukového projektu slovenskými kolegy

Jak na výuku angličtiny?
Pedagogické publikum