Informace pro rodiče dětí mladších 10 let k nařízení vlády o zavření škol

10. 3. 2020 Autor: Dan Lechmann

Vzhledem k nařízeným opatřením ze strany ministerstva zdravotnictví a na základě vyjádření vlády ČR a příslušných ministerstev mají rodiče dětí následující možnosti:

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění (tj. po dobu, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události).

Po dobu trvání této překážky v práci zaměstnanci od zaměstnavatele dle zákoníku nenáleží náhrada mzdy ani platu, avšak při splnění zákonem předepsaných podmínek mu může svědčit nárok na dávku nemocenského pojištění ošetřovné (ust. § 40 zák. o nemocenském pojištění). Ošetřovné se poskytuje po dobu nejdéle 9 kalendářních dní, resp. 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let věku, které neukončilo povinnou školní docházku.

Další možností je umožnění práce mimo pracoviště zaměstnavatele tzv. home-working (§ 317 zákoníku práce), což předpokládá dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Dále se může zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout na kratší pracovní době (§ 80 zákoníku práce).

Dále může zaměstnanec využít čerpání dovolené či po dohodě se zaměstnavatelem i tzv. neplacené volno.

Někteří zaměstnavatelé mohou nabízet i další benefity jako např. sick-days apod.

Soubory ke stažení