Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

I pod bedlivým dohledem památkářů postupuje rekonstrukce galerie podle plánu

Poslední aktualizace: 13. 2. 2015

Práce na rekonstrukci Galerie moderního umění v Hradci Králové jsou ve své polovině. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněnou budovu, neobejde se její oprava bez víceprací.

V červenci se začne opravovat hradecká Galerie moderního umění

„Zhotoviteli se zatím daří dodržovat smluvní harmonogram stavebních prací. Jelikož se jedná o kulturní památku, musíme postupovat podle podrobných restaurátorských průzkumů a pod dohledem státní památkové péče. Spolupráce s památkáři je ale konstruktivní a bez větších rozepří. Náklady na vícepráce zatím nepřesáhly pět procent z celkové ceny, ale je nepochybné, že rozsah víceprací ještě naroste,“ řekl radní Josef Dvořák, který je odpovědný za oblast investic.

Dohled památkářů se zaměřuje především na vnější i vnitřní omítky, skleněné a kovové prvky, mramorový obklad, výmalbu a veškeré truhlářské výrobky. V současnosti se tak například zpracovává cenová nabídka na obnovení původní barevné výmalby včetně zlacení, které se našlo při podrobném restaurátorském průzkumu. Součástí stavby bude také umělecké ztvárnění vzduchotechnického zařízení, které bylo navrženo ve dvou variantách. Jeho konečná podoba se bude teprve vybírat.

Náklady na rekonstrukci, která byla zahájena v loňském červenci, byly vysoutěženy za částku 75 milionů.

Autor: Michal Friček