Hradecká veterinární škola vybuduje nové zázemí pro včelaře

13. 3. 2018 Autor: Jiří Klemt

Včelařská dílna Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové se dočká rekonstrukce. Výdaje na renovaci prostor, které využívá včelařský kroužek tamní školy, přesahují dva miliony korun.

Hradecká veterinární škola vybuduje nové zázemí pro včelaře

„Včelařů je v České republice málo. Z tohoto důvodu je velice přínosné, že se veterinární škola v Hradci Králové otevírá veřejnosti a kroužek provozuje. Je to jeden z nástrojů, jak zvýšit zájem dětí i dospělých o včelařství, které se dědí z generace na generaci. Možnost vytvoření adekvátního zázemí pro včelařský kroužek má naši podporu,“ řekla k připravované investici náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu Martina Berdychová.

Výdaje na rekonstrukci jsou 2,2 milionu korun. Devadesát procent výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbylou část uhradí Královéhradecký kraj. Modernizace dílny spočívá v pořízení nového chladícího zařízení, nábytku a dalších nezbytných pomůcek pro bezproblémové fungování včelařského kroužku.

„Včelařský kroužek se schází jedenkrát týdně a zabývá se praktickými dovednostmi při ošetřování včel. K dispozici má včelnici se sedmi včelstvy, moderní ochranné a pracovní pomůcky a samostatnou pracovní místnost. Ošetřování včel se řídí ročním obdobím a počasím – v předjaří se žáci připravují na očekávaný rozvoj včelstev. Provádí drátkování rámků a zatavování voskových mezistěn pro jarní rozšiřování úlových prostorů. Rádi uvítáme každého zájemce, který chce navázat spolupráci a o životě včel se něčemu přiučit,“ uvedla vedoucí včelařského kroužku Jana Faltejsková.

Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové studentům nabízí maturitní obor veterinářství. Ten se dělí na veterinárního technika a veterinárního laboranta. V zaměření veterinární technik – laborant mají žáci rozšířená praktická cvičení z chemie a laboratorní techniky, a to včetně praxe ve specializovaných laboratořích. Kromě výše zmíněné včelnice škola provozuje školní stáj, centrum malých zvířat či výrobnu sýrů a masných produktů.

Veškeré informace o škole získáte na www.sosvet.cz.