Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Hejtman se setkal s firmami a řediteli škol

Poslední aktualizace: 16. 2. 2016

Hejtman Lubomír Franc pozval na schůzku zástupce firem a ředitele středních škol, u kterých je z dlouhodobého hlediska zapotřebí zajistit dostatečný zájem uchazečů o studium. Pro firmy jsou zase důležití absolventi právě těchto škol jako budoucí zaměstnanci, kteří pak na trhu práce nejdou snadno uplatnění.

Hejtman se setkal s firmami a řediteli škol

Na setkání 15. února byli zástupci škol a firem vyzváni k diskuzi o společném zájmu a možnostech, jak jich dosáhnout. Královéhradecký kraj totiž podporuje například technické vzdělání obecně i skrze stipendia v různých oborech, je iniciátorem sektorových dohod a chystá rozpočtovou změnou investovat 10 milionů korun do rozvoje krajského školství, aby nedocházelo k úbytku vyučujících, kteří odcházejí za vyšším výdělkem právě do soukromého sektoru. Stejně tak bude investice přínosem pro zkvalitnění výuky. Hejtman vyzval školy a firmy, aby dál úzce spolupracovaly, protože si mohou být vzájemně prospěšné, a poděkoval jim za jejich dosavadní vstřícný přístup.

Kraj pomáhá také formou prezentací na veletrzích vzdělání, kde se jednotlivé školy a firmy mohou představit uchazečům o studium. Hejtman Franc upozornil na to, že veškerou problematiku ohledně úbytku odborných učitelů bude probírat s ministryní školství Kateřinou Valachovou během její návštěvy Královéhradeckého kraje 9. března 2016.

Autor: Martin Holek