Hejtman předával ocenění talentovaným

14. 9. 2018 Autor: Martina Svatoňová

V zasedacím sále zastupitelstva kraje se 11. září uskutečnilo slavnostní setkání vítězů krajských kol předmětových soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ocenění z rukou hejtmana Jiřího Štěpána převzali vítězové a organizátoři těchto soutěží, kterými kraj dlouhodobě podporuje práci s talentovanou mládeží.

„Potěšilo mě setkání se žáky a studenty, kteří prokázali vynikající znalosti, stali se v silné konkurenci těmi nejúspěšnějšími a výborně tak reprezentovali školu. Přeji jim, aby své schopnosti uplatnili v následujícím studiu a ve výběru budoucího povolání. Všem organizátorům, odborným garantům soutěží a pedagogům děkuji za práci a čas, který věnují svým žákům při přípravě na soutěže a rodičům za podporu dětí v těchto aktivitách,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Kraj dlouhodobě podporuje práci s talentovanou mládeží organizováním okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a sportovních soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce bylo oceněno celkem 87 vítězů krajských kol v předmětových olympiádách, jazykových soutěžích a ve středoškolské odborné činnosti, dále 26 organizátorů těchto soutěží. Ocenění žáci obdrželi z rukou hejtmana dárkové karty v hodnotě 2 tisíc korun s možností výběru libovolného zboží firmy Husky, organizátoři soutěží dostali dárkový balíček. Program tohoto setkání obohatilo vystoupení mladých umělců ze Základní umělecké školy Hradec Králové Habrmanova pod vedením učitelky Ludmily Kroupové. Tečkou za letošním programem setkání bylo pozvání na slavnostní raut pro všechny účastníky a hosty akce ve foyer zasedacího sálu.

Hejtman předával ocenění talentovaným

Hejtman předával ocenění talentovaným

Hejtman předával ocenění talentovaným

Hejtman předával ocenění talentovaným