Gymnázium ve Vrchlabí modernizuje učebny pro přírodovědné obory

14. 3. 2018 Autor: Dan Lechmann

Zmodernizovat učebny využívané pro laboratorní hodiny i zájmové kroužky má v plánu Královéhradecký kraj v gymnáziu ve Vrchlabí. To od 1. července bude vystupovat pod novým názvem Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola. Pro žáky základních i středních škol zde vznikne prostředí, kde se budou moci vzdělávat nad rámec běžných hodin. Kraj na to vynaloží 2,6 milionu korun.

„Na gymnáziích podporujeme zájem o přírodovědné obory a technické vzdělávání. Proto vítám aktivitu gymnázia ve Vrchlabí otevřít prostory školy pro žáky základních škol a zpřístupnit jim bádání v biologické, fyzikální a chemické laboratoři. Neméně důležité je i probuzení zájmu o techniku v kroužcích robotiky,“ zhodnotila projekt náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová.

Škola zmodernizované prostory zpřístupní jak žákům středních, tak základních škol. „Naše škola bude zmodernizované učebny používat pro výuku přírodovědných předmětů. Dále je budou využívat kroužky, které máme na škole – přírodovědný, fyzikální či robotický. Učebny využijeme i při návštěvách žáků ze základních škol, pro které připravujeme ukázkové laboratorní hodiny z přírodovědných předmětů,“ uvedl ředitel školy Miroslav Šafránek.

Projekt počítá s modernizací budovy, bezbariérovým přístupem k učebnám a v neposlední řadě i s pořízením nového vybavení jako je 3D tiskárna, 3D scanner nebo vybavení pro práci s mikroskopy apod.

Rozpočet projektu je 2,6 milionu korun, přičemž 90 % této částky pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Kraj celou investici předfinancuje. Nejzazší termín dokončení je stanoven na 30. duben 2019.

Gymnázium ve Vrchlabí je jednou z 21 středních škol, kterých se dotkne v optimalizace. Od 1. července 2018 se škola sloučí s gymnáziem v Hostinném a tato nová organizace ponese název Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola. Žádný z vyučovaných oborů obou škol nezaniká.