Gayerova kasárna mají svého zhotovitele. Stavební práce by mohly začít v létě

9. 1. 2019 Autor: Sylvie Velčovská

Rada kraje schválila zhotovitele zakázky na rekonstrukci, modernizaci a přístavbu Gayerových kasáren. Bude jím Společnost BAK-GEOSAN. Kraj obdržel celkem čtyři nabídky. Předpokládaná cena projektu je více jak 269 milionů korun včetně DPH. Stavební práce by mohla začít už toto léto.

„Pro rekonstrukci Gayerových kasáren už máme vydané pravomocné stavební povolení. Celkově si projekt vyžádá investici ve výši 269 milionů korun včetně DPH. V nejbližší době požádáme o evropskou dotaci, která by pokryla až 90 % těchto nákladů. Stavební práce by pak mohly začít letos v létě,“ řekl radní Václav Řehoř odpovědný za oblast investic a majetku, který dále informoval, že nabídku podaly celkem čtyři společnosti. Hlavním kritériem zakázky byla nejnižší nabídková cena.

„Jedná se o dlouho připravovanou krajskou investici, největší v oblasti kultury v roce 2019, která poskytne moderní zázemí pro muzejní archeology, přírodovědce, historiky a restaurátory,“ okomentovala náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury.

Náměstkyně Berdychová také nastínila, co je obsahem projektu: „V Gayerových kasárnách vznikne moderní depozitář pro sbírky Muzea východních Čech, který bude částečně přístupný veřejnosti. Projekt počítá i se specifickými požadavky památkářů v souvislosti s archeologickými nálezy. Součástí projektu by měla být například i bezbariérová přístavba, badatelna a zpřístupnění archeologického nálezu pevnostního valu.“

Vlastníkem Gayerových kasáren je Královéhradecký kraj, který svěřil objekt do správy Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich okomentoval, v čem vidí největší význam tak velké investice: „Pro nás to znamená klíčovou strategickou investici, jelikož Gayerova kasárna jsou naší hlavní budovou. Chceme, aby veřejnost tuto budovu vnímala minimálně stejně jako Kotěrovu historickou budovu, která je však jen výstavním prostorem. Naopak veškerá sbírkotvorná a vědecko-výzkumná muzejní činnost probíhá v těchto kasárnách.“

Veřejnosti bude v badatelně navíc zpřístupněn model města Hradce Králové z roku 2000 o velikosti přibližně 5x5 metrů.