Euroregion Glacensis hodnotil efekty přeshraniční spolupráce

5. 9. 2018 Autor: Michal Friček

Euroregion Glacensis navazuje na svou tradici pořádání mezinárodních konferencí. Letošní se koná ve dnech 5. a 6. 9. v prostorách nového Safari Park Resort Dvůr Králové. Účelem konference je představení dosažených výsledků v oblasti čerpání evropských dotačních prostředků na oblast přeshraniční spolupráce. V rámci konference byly také poprvé představeny hlavní rysy dotační politiky pro období po roce 2020.

Mezi významnými hosty konference byl Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, Petr Maryška z Ministerstva zahraničních věcí, Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce Ministerstva místního rozvoje a další. V rámci konference byla také představena nová publikace Euroregionu Glacensis „Přehled efektů přeshraniční spolupráce v Euroregionu Glacensis“.

Nakonferenci došlo také k udělení ocenění za dlouholeté aktivity v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce pro vybrané osoby z řad starostů, ale zejména projektových manažerů, kteří přímo zajišťují přeshraniční aktivity. Jedná se o následující osoby:

Euroregion Glacensis uděluje ocenění za dlouholeté aktivity v oblasti rozvoje přeshraniční spolupráce:

1. Evě Smažíkové, starostce obce Česká Čermná

2. Janě Matyášové, pracovnici informačního centra Orlické Záhoří

3. Kataríně Martincové, projektové manažerce města Ústí nad Orlicí

4. Tereze Kholové, projektové manažerce města Hronov

5. Janě Horákové, město Česká Skalice

6. Haně Horynové, místostarostce města Trutnov

7. Güntru Fiedlerovi, projektovému manažeru města Trutnov

8. Evě Mückové, starostce města Meziměstí

9. Jiřímu Vanclovi, bývalému starostovi obce Lánov

10. Romanu Klímovi, Královéhradecký kraj

11. Miroslavu Smejkalovi, Pardubický kraj

12. Marii Šafářové, Olomoucký kraj

13. Aleně Windové, město Staré město

14. Josefu Talábovi, vedoucí projektového řízení KRNAP

15. Luďku Kholovi, náměstku ředitele KRNAP

16. Martinu Pušovi, řediteli Revitalizace Kuks o.p.s.

17. Heleně Ištokové, projektové manažerce města Police nad Metují

18. Romaně Pichové, projektové manažerce města Náchod

19. Iloně Dusilové, projektové manažerce Euroregionu Glacensis

20. Jiřině Jeřábkové, projektové manažerce Euroregionu Glacensis

21. Aleně Preclíkové, projektové manažerce Euroregionu Glacensis

22. Janě Čejpové, vedoucí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

23. Ivě Paukertové, ředitelce RDA

24. Michaele Prouzové, zástupkyni ředitelky RDA

25. Vladimíru Hrubému, projektovému manažeru RDA pro oblast Broumovsko

26. Janě Ponocné, starostce města Králíky

27. Antonínu Fialovi, projektovému manažeru Sdružení obcí Orlicko

Dále došlo k udělení ocenění maršálka Dolnoslezského vojvodství. Stříbrnou medaili za zásluhy o rozvoj Dolního Slezska obdržel:

Miroslav Vlasák, předseda české části Euroregionu Glacensis

Jaroslav Štefek, sekretář české části Euroregionu Glacensis

Bernadeta Tambor, ředitelka polské kanceláře Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis působí na česko-polském pohraničí již 22 let. V prvních letech po jeho založení se představitelé euroregionu zabývali zejména otázkami okolo zvýšení propustnosti státních hranic a navazování prvních vzájemných kontaktů. Byla to například pomoc s vytvářením nových hraničních přechodů na turistických stezkách, ale i silničních přechodů. Tím nejznámějším úspěchem bylo otevření hraničního přechodu v srdci Orlických a Bystřických hor Mostowice – Orlické Záhoří. Postupem času obě země vstoupily do Schengenského prostoru a dnes řešíme pomoc s budováním dopravní infrastruktury pro překračování hranice, jako jsou komunikace a mosty. Vznikla nová partnerství mezi obcemi a městy, která dnes dobře fungují převážně již bez naší asistence. A tak i aktivity a portfolio Euroregionu Glacensis mají svůj vývoj. Euroregion se stal platformou pro setkávání hlavních aktérů přeshraniční spolupráce v samosprávě a neziskovém sektoru.

A přesně tato konference je jedna z možností setkat se a vyměnit si vzájemně zkušenosti z oblasti přeshraniční spolupráce.

ZDROJ: EUROREGION GLACENSIS

Euroregion Glacensis hodnotil efekty přeshraniční spolupráce

Účastníci se sjeli do Safari Parku ve Dvoře Králové.

Euroregion Glacensis hodnotil efekty přeshraniční spolupráce

Konferenci vedl sekretář české části Euroregionu Jaroslav Štefek a jeho polská kolegyně Bernadeta Tambor.

Euroregion Glacensis hodnotil efekty přeshraniční spolupráce

Přítomné pozdravil zástupce Safari Parku Dvůr Králové.

Euroregion Glacensis hodnotil efekty přeshraniční spolupráce

Ocenění za českou část předával hejtman Jiří Štěpán a předseda české části Euroregionu Glacensis Miroslav Vlasák.

Euroregion Glacensis hodnotil efekty přeshraniční spolupráce

Ocenění za českou část předával hejtman Jiří Štěpán a předseda české části Euroregionu Glacensis Miroslav Vlasák.

Euroregion Glacensis hodnotil efekty přeshraniční spolupráce

Ocenění za českou část předával hejtman Jiří Štěpán a předseda české části Euroregionu Glacensis Miroslav Vlasák.

Euroregion Glacensis hodnotil efekty přeshraniční spolupráce

Ocenění za českou část předával hejtman Jiří Štěpán a předseda české části Euroregionu Glacensis Miroslav Vlasák.

Euroregion Glacensis hodnotil efekty přeshraniční spolupráce

Ocenění za českou část předával hejtman Jiří Štěpán a předseda české části Euroregionu Glacensis Miroslav Vlasák.