Domov důchodců v Rtyni v Podkrkonoší poskytne novou sociální službu

4. 10. 2018 Autor: Sylvie Velčovská

Domov důchodců Tmavý Důl bude provozovat novou sociální službu „domov se zvláštním režimem“ v celkové kapacitě 16 lůžek. Královéhradecký kraj tak reaguje na nové trendy v sociálních službách.

„Toto zařízení v současné době provozuje už pobytovou službu „domov pro seniory“ v celkové kapacitě 100 lůžek. Zařízení bude poskytovat také novou sociální službu „domov se zvláštním režimem“ v celkové kapacitě 16 lůžek. Službu je navrhováno zřídit v takové části budovy, která bude vyžadovat co nejméně stavebních či jiných úprav,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Domov se zvláštním režimem (DZR) je pobytová sociální služba, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou a dalšími typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiného člověka. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

„Demence je vždy důsledkem chorobného procesu, není normální součástí stárnutí. K těmto osobám je potřeba přistupovat trpělivě, trvale reflektovat jejich stav, být k nim pozorný, empatický, je potřeba s nimi verbálně komunikovat. Rozdíl mezi klienty v domově se zvláštním režimem a domovem pro seniory tedy spočívá především v tom, že DZR pečuje o klienty se specifickou nemocí,“ dodává náměstek Vladimír Derner.

Vzhledem k tomu, že v lokalitě Trutnovska a Náchodska není k dispozici dostatečná kapacita lůžek ve službě DZR, proto navrhuje Královéhradecký kraj ve spolupráci s vedením Domova důchodců Tmavý Důl tuto změnu.