Domov důchodců Lampertice rozšíří své kapacity

24. 9. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Královéhradecký kraj zahájil rekonstrukci dvou objektů bývalé ubytovny v nedalekém Žacléři. Investice za téměř 145 milionů korun rozšíří kapacitu Domova Důchodců v Lamperticích o 52 sociálních lůžek. Termín ukončení stavebních prací je plánován na prosinec 2021.

„Stávající objekt je stavebně i provozně rozdělen na dvě části. Severní část kompletně zrekonstruujeme, bude mít jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Jižní část však musíme kvůli špatnému stavu zdemolovat a vystavět zcela nově, s návazností a propojením se stávající severní částí. Celou stavbu zrealizujeme v jedné etapě a ukončení stavebních prací plánujeme v prosinci příštího roku,“ sděluje radní Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

Zhotovitelem stavby za necelých 122 milionů korun bez DPH je společnost BAK. Vedle samotné rekonstrukce budov, kterou hradí Královéhradecký kraj, se na financování podílí i město Žacléř v podobě veškerých venkovních úprav a rekonstrukcí zpevněných ploch. Na stávajících pozemcích vzniknou i parkovací místa pro návštěvníky domova.

Domov důchodců v Lamperticích poskytuje služby lidem, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. V novém objektu blízko Žacléře budou k dispozici jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje včetně kompletního zázemí.

„Navýšíme tak kapacitu domova důchodců o 52 sociálních lůžek. Nové zařízení kromě trvalých lůžek pro klienty se stařeckými demencemi nabídne i dočasné odlehčovací pobyty pro seniory, o které pečují rodinní příslušníci v domácím prostředí a potřebují zajistit péči o seniora na určitou dobu,“ doplňuje náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Domov důchodců Lampertice je v provozu již od roku 1905 a původně sloužil pro vysloužilé horníky. V současnosti poskytuje své služby 52 klientům a po dokončení výstavby v Žacléři zůstane jeho provoz zachován. Dojde však k přesunu kuchyňského i prádelenského provozu do nového objektu v Žacléři. Zde vznikne nová moderní kuchyň s vývařovnou a prádelna se sklady. Jejich provoz zároveň bude sloužit současným klientům domova v Lamperticích.

Fotogalerie