Česká Skalice a Swidnica prohlubují spolupráci

10. 2. 2020 Autor: Michal Friček

Mezinárodní projekt "Spolky spolu" zakončila závěrečná konference v ratibořickém Hereckém muzeu Viktorka. Partnery projektu spolufinancovaného Euroregionem Glacensis jsou města Česká Skalice a Swidnica. Za Královéhradecký kraj na konferenci vystoupil radní pro regionální rozvoj, granty, dotace a cestovní ruch Pavel Hečko.

Projekt nazvaný Spolky spolu je zaměřen na obnovení a prohloubení spolupráce mezi městy Česká Skalice a Svídnice a také v navázání kontaktů mezi neziskovými organizacemi a výměně zkušeností mezi nimi. Partneři již spolupracují v rámci jiného projektu a chtějí tak navázat na tento příklad dobré praxe, prohloubit spolupráci na úrovni měst i neziskových organizací a přispět tak k lepšímu vzájemnému poznání a intenzivnějšímu kontaktu do budoucna.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Fotogalerie