Česká lesnická akademie v Trutnově je špičkou v lesní pedagogice

30. 12. 2017 Autor: Jiří Klemt

Učit děti i dospělé citlivě vnímat lesní prostředí, porozumět jeho složkám, pochopit jejich vzájemnou provázanost a podporovat trvale udržitelné využívání lesních ekosystémů člověkem. Takové je poslání i náplň mladé edukativní disciplíny, která ač není ukotvena žádným zákonem, přesto se má v evropských zemích čile k světu. Jde o tzv. lesní pedagogiku.

Česká republika letos hostila 12. evropský kongres lesních pedagogů, jimiž jsou u nás jak zástupci největších správců lesa – Lesů ČR a Vojenských lesů a statků, tak pracovníci městských lesů a samozřejmě i lesnických vysokých a středních škol, Českou lesnickou akademii Trutnov nevyjímaje.

V roli lesních pedagogů, aktérů typicky 2 – 4 hodinových výchovně vzdělávacích programů určených převážně pro školáky základních škol, u nás působí sami žáci, aktivní zástupci zájmových kroužků myslivosti, sokolnictví, včelařství, vábičů a loveckých trubačů. V úlohách učitelů nejen že naplňují ústřední myšlenku lesní pedagogiky, ale využívají svá vystoupení také k mnohostrannému osobnímu rozvoji. Schopnosti odpovědně plánovat, zaujmout posluchače či kultivovaně, výstižně a srozumitelně formulovat jistě uplatní při dalším studiu i v budoucí pracovní kariéře.

Činnost našich žáků koordinuje zkušený pedagog Mgr. Milan Jiřišta. Pod jeho vedením proběhlo jen v kalendářním roce 2017 celkem 11 akcí, na nichž budoucí lesníci prezentovali své znalosti a předávali pozitivní vztah k lesům stovkám žáků škol Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje.

Text a foto: Ing. Jiří Franc – zástupce ředitele ČLA Trutnov