Blíží se veletrh dotačních příležitostí

4. 12. 2018 Autor: Michal Friček

Příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice budou mít účastníci veletrhu, který se bude konat ve čtvrtek 6. 12. od 9 do 15 hodin v sídle krajského úřadu v Hradci Králové (místnost P1.906).

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků. Zájemci o dotace s nimi mohou konzultovat Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Zaměstnanost (OP Z), Operační program Životní prostředí (OP ŽP), Program rozvoje venkova, nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, programy CzechInvestu, Technologické agentury ČR, CzechTradu, Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a další.

Nad akcí přijal záštitu radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu Pavel Hečko.

Účast je zdarma a bez registrace.

Více informací najdete v přiložené pozvánce.

Soubory ke stažení