Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányTiskové centrumAktuality

Balíček projektů podávaných do SFDI pamatuje i na „trojky“

Poslední aktualizace: 9. 2. 2016

Seznam silničních projektů, které se budou letos ucházet o podporu ze SFDI, schválila krajská rada a předložen bude v nejbližší době. Předpokládaná hodnota včetně akcí zařazených do zásobníku je 334 milionů korun včetně DPH. Průběžně bude doplňován také zásobník projektů pro další roky.

Kraj získal 266 milionů z ROPu na školy a silnice

Státní fond dopravní infrastruktury hodlá letos mezi kraje rozdělit tři miliardy korun určené na opravy a investice silnic druhých i třetích tříd. Dělit se budou podle procentuálního podílu jednotlivých krajů na celkové délce silnic druhých a třetích tříd v rámci celé republiky. Na Královéhradecký kraj připadá zhruba 3300 kilometrů, což představuje 6,8 procenta. Mohli bychom tak pro krajskou dopravní infrastrukturu získat asi 200 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy.

V nejbližší době kraj předloží žádosti o financování 18 silničních projektů, které se týkají všech pěti okresů Královéhradeckého kraje. Připraven je i zásobník dalších tří chystaných projektů. Předpokládaná výše stavebních nákladů na realizaci všech 21 akcí je 334 milionů korun. Konečná částka ale bude známa až po vysoutěžení jednotlivých akcí. Snahou kraje je vyčerpat plnou výši předpokládané dotace ze SFDI, která činí 203,65 milionu korun. Kofinancování se předpokládá ve výši 15 procent. Kromě toho kraj plánuje financování rekonstrukcí silnic i z vlastních zdrojů.

Akce zařazené do žádosti o financování SFDI 2016 včetně předpokládané výše stavebních nákladů v mil. Kč:

1. III/32846 Popovice 21,87

2. II/301 Česká Metuje, oprava nábřežní zdi 18,73

3. III/3032 Velké poříčí - propustek km 0,728 3,05

4. III/30012 Dvůr Králové nad Labem - křižovatka s II/325 - I. Etapa 49,20

5. III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové (IV. Etapa) 21,30

6. III/27935 Sobotka - Podkost ( 1.část) 19,73

7. III/32834+III/32835 Butoves 12,60

8. Most ev.č. 501-012 Sedliště 5,22

9. III/30110 Opěrná zeď Javor 10,97

10. III/3212 Lokot - Lipovka, I. Etapa, průtah 21,93

11. II/302 Otovice most ev.č. 302 - 013 11,60

12. II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa (Pod Kraví horou, Nad Saidlovým dolem) 19,89

13. III/28115 Újezd p. Tr. - hranice okresu 5,00

14. III/27940 Bačalky Lično - křiž. III/2806 5,61

15. III/3044 Hořičky - Brzice - Chlístov 10,64

16. II/298 Opočno - Dobruška 15,31

17. III/31911 Bartošovice v O.h. - hranice okresu 14,76

18. III/28440 Pecka - Borovnice 23,16

Zásobník (další akce připravované k případnému dodatečnému zařazení do SFDI 2016):

19. III/30018 Dolní St. Buky - Pr. St. Buky 3,57

20. III/01613 Ždírnice 12,80

21. III/30815 České Meziříčí - průtah 27,05

Celkem 334 mil. Kč

Autor: Michal Friček