Archeologové prozkoumají místo přeložky silnice z Robous do Valdic

11. 1. 2018 Autor: Lukáš Vaníček

Radní Královéhradeckého kraje schválili dohodu o provedení archeologického výzkumu v místě, kde bude v budoucnu stát přeložka silnice II/286 z Robous do Valdic. Silničáři tak budou dopředu vědět, s jakými časovými prodlevami mohou počítat.

Přeložka silnice II/286 nahradí část obchvatu Jičína na severovýchodní straně. Díky ní se odlehčí doprava v centru města. Tato stavba je zařazena mezi akce, které se budou ucházet o spolufinancování z IROP,“ uvádí první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za dopravu.

Archeologové oblast, kudy povede přeložka silnice II/286, v předstihu prozkoumají, aby odhadli, nakolik je archeologický bohatá. Na základě těchto informací budou silničáři plánovat postup stavby tak, aby do něj zahrnuli i předpokládanou délku výzkumu. Výzkum provedou odborníci z Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Předběžně by se do práce mohli pustit na jaře. Rozhodující bude počasí, neboť archeologům nejvíce brání v práci rozbředlý, bahnitý terén.

Potíž je v tom, že my dopředu netušíme, co se zde může skrývat. Terén v této oblasti je na základě našich předchozích zkušeností vhodný pro pravěké osídlení – úrodná půda, mírný terén. Proto je pro nás velké překvapení, že se tu zatím nenalezlo téměř nic,“ říká archeolog jičínského muzea Radek Novák.

Vzhledem k tomu, že není předem znám zcela přesný rozsah a objem prací v terénu, zpracování nalezených předmětů a jejich posudků, vedení kraje se s muzeem dohodlo, že cena bude vypočtena podle skutečně provedených výkonů a nepřekročí částku 565 152 Kč bez DPH.