Aktivity AMAVETu se rozbíhají i v Královéhradeckém kraji

12. 6. 2018 Autor: Martina Svatoňová

Radní finančně podpořili aktivity Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) v Královéhradeckém kraji. Na začátku školního roku v rámci Krajského programu vytváření zájmu o vědecké a technické obory začne v kraji první ročník soutěže Festival vědy a techniky pro děti a mládež.

„Chtěli bychom podpořit učitele v práci s nadanými dětmi, a u co největšího počtu dětí probudit zájem o vědu a techniku. Prostřednictvím soutěží vědeckých projektů dětí, kroužků mechatroniky chceme v našem kraji vytvořit systém vědecko-technických aktivit, do kterého by se zapojili hlavně žáci základních škol, ale i středoškolská mládež. Děti budou pracovat na vlastních vědeckých projektech, které budou následně prezentovat v soutěži v rámci kraje, republiky a ti nejlepší v zahraničí,“ říká náměstkyně pro oblast školství Martina Berdychová.

AMAVET je v současné době zakladatelem a provozovatelem 30 center a klubů pro zájemce o techniku a vědecké poznání a organizuje národní soutěž vědeckých a technických projektů, které zpracovávají žáci od 12 do 18 let. Soutěž napomáhá vyhledávat talenty v této oblasti. O metodice práce na vědeckých a technických projektech a o systému soutěže diskutovali na úterním semináři zájemci z řad učitelů základních a středních škol.

„Při práci na projektech starší žáci základních škol poznají vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol, mohou konzultovat své téma s odborníkem z firmy, střední školy nebo vysoké školy a jsou motivováni pro výběr studia,“ doplňuje náměstkyně.

Součástí krajského programu je i zakládání mechatronických klubů na základních a středních školách a umožnit co největšímu počtu talentovaných žáků odborný růst a smysluplné trávení volného času.