Webové stránky měst a obcí opět soutěží o Zlatý erb

13. 1. 2020

Odstartoval již dvadvacátý ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Předmětem soutěže jsou oficiální webové stránky a elektronické služby měst, městských částí, obcí a krajů České republiky. Přihlašovat se lze do 31. 1. 2020 na adrese www.zlatyerb.cz .

Soutěž je podobně jako v loňském ročníku organizována v krajských a v navazujícím celostátním kole. Krajské kolo soutěže vyhlašuje Královéhradecký kraj ve spolupráci se spolkem Český zavináč.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných občanům s využitím internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích ČR.

V krajském kole Královéhradeckého kraje se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace včetně rozšiřujících, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a další, vše je uvedeno v Propozicích soutěže .

Účast v soutěži je pro města a obce zdarma.

Webové stránky měst a obcí opět soutěží o Zlatý erb

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:

  • a) nejlepší webová stránka města
  • b) nejlepší webová stránka obce
  • c) nejlepší elektronická služba a projekty Smart City
V celostátním kole bude udělena také cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. Mimo měst a obcí mohou soutěžit i kraje, turistické destinace a turistické atraktivity.

Jak se soutěže zúčastnit?

Krajského kola soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže www.zlatyerb.cz.

Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 31. 1. 2020 ve 14 hodin. U Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci je uzávěrka přihlášek 28. 2. 2020 ve 14 hodin.

O slavnostním vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb budete informováni.

Více informací podá Ing. Iva Hejnyšová (ihejnysova@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 147), případně koordinátor soutěže Mgr.Jitka Hajžmanová, hajzmanova@zlatyerb.cz.