Ornitologický park Josefovské louky zprovoznil systém závlah

6. 5. 2011

Od roku 2008 vzniká z iniciativy České společnosti ornitologické v nivě řeky Metuje u Jaroměře první ornitologický park v České republice. Projekt, jehož realizaci podpořil i Královéhradecký kraj, má za cíl vytvořit na ploše kolem 80 hektarů optimální podmínky pro trvalý výskyt a hnízdění ptáků vázaných na mokřady a zároveň umožnit veřejnosti jejich pozorování.

V pondělí 2. května byl na loukách v parku za účasti zástupců místních samospráv, sponzorů a vedení České společnosti ornitologické zprovozněn obnovený zavlažovací systém z počátku 20. století. Akce se zúčastnil také krajský radní Jan Tippner, který společně s místostarostou města Jaroměř Františkem Vrabcem a předsedou České společnosti ornitologické Jiřím Flouskem slavnostně přestřihl pásku na nápustném objektu.

Po letech tak začala voda opět proudit na Josefovské louky. Bude zde zadržována, ale její hladina bude zároveň regulována tak, aby bylo možné louky i nadále obhospodařovat. Park je nyní ze všech stran obklopen vodními toky a funkčními zavlažovacími kanály a je v něm i 18 umělých tůní. Ornitiologové očekávají, že mnohé z dosud pozorovaných vzácných druhů ptáků zde postupně i zahnízdí. Časem by měla být v parku zřízena návštěvnická trasa, vybudovány pozorovatelny a malá terénní stanice.

Fotogalerie