Královéhradecký kraj má nové logo

31. 8. 2006 Autor: Petr Vinklář

Veřejnost by se od léta měla setkávat s novou grafikou Královéhradeckého kraje, která odpovídá současným trendům ve vizuální komunikaci měst, regionů a veřejných institucí, především v oblasti cestovního ruchu.

 Základem nového grafického stylu kraje je logo, jehož autorem je grafik Jan Kolář z Prahy. „Konstrukce loga je založena na kombinaci názvu kraje a grafického symbolu, který je jakousi stylizací tvaru republiky s výsečí kraje a zároveň jej můžeme vnímat i jako perspektivní zobrazení písmene ‚K‘.“

Design kraje by měl vedle komunikace za hranice regionu prezentovat zároveň krajský úřad jako moderní a otevřenou instituci. Stávající znak kraje ovšem nové logo nenahradí, ale doplní. „Heraldický znak kraje bude užíván pro oficiální či slavnostní příležitosti,“ vysvětlil Jaromír Kratěna, předseda Výboru pro cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

        

Zavádění kvalitní grafické komunikace lze pozorovat u celé řady jiných krajů či měst. Mezi odborníky v oblasti designu je vysoce hodnocen vizuální styl Hlavního města Prahy, Středočeského nebo Zlínského kraje. Své „turistické“ logo nedlouho používá i Česká republika. „V současnosti lze města či regiony do jisté míry vnímat jako firmy, které mezi sebou bojují o své zákazníky, v našem případě o spokojené občany, turisty, investory. K budování vlastní identity patří právě i oblast vizuální komunikace,“ řekl Helmut Dohnálek, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje zodpovědný za regionální rozvoj a cestovní ruch.

Nové logo Královéhradeckého kraje vzešlo ze dvoukolové soutěže, kterou kraj vypsal ve spolupráci s brněnským Design centrem České republiky. Prvního kola soutěže se zúčastnilo téměř padesát autorů, kteří předložili celkem 147 návrhů. Pět z nich postoupilo do druhého kola soutěže, jehož vítězem se stal grafik Jan Kolář. V soutěžní komisi zasedal vedle krajských radních například autor znaku Královéhradeckého kraje Petr Exner či vedoucí katedry vizuálních komunikací a vedoucí ateliéru grafického designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Karel Míšek.

Pravidla užívání loga kraje upravuje grafický manuál, který byl vytvořen v rámci projektu "Královéhradecký kraj, kraj vašich plánů". Součástí první etapy tohoto projektu, jehož rozpočet dosahuje 5 mil. Kč a který je ze tří čtvrtin financován Evropskou unií v rámci grantového schématu SROP, byla i výroba multimediálního DVD a CD vizitky kraje, aktualizace krajského webu či zhotovení informačních tabulí na hlavních silničních tazích u hranic Královéhradeckého kraje. Ve druhé etapě, která by měla být dokončena do konce roku, bude vytvořena sada tištěných propagačních materiálů prezentujících kraj a jeho turistické oblasti.