Webové stránky měst a obcí v kraji soutěží o Zlatý erb

18. 1. 2011 Autor: Iva Hejnyšová

V těchto dnech byl zahájen již třináctý ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěž je podobně jako v loňském ročníku organizována v krajských a v navazujícím celostátním kole. Krajské kolo soutěže vyhlašuje Královéhradecký kraj ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb. Osobní záštitu nad soutěží převzal JUDr. František Vavera Ph.D., státní tajemník a náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví. Nad cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní záštitu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal. Soutěž jako součást konference ISSS je pořádána pod záštitou Asociace krajů České republiky, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR a portálem Města a obce online.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky.

V krajských kolech se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.

Soutěží se opět v kategoriích:

  • nejlepší webové stránky města
  • nejlepší webové stránky obce
  • nejlepší elektronická služba
logo soutže Zlatý erb

Jak se soutěže zúčastnit?

Krajského kola Královéhradeckého kraje soutěže Zlatý erb 2011 se mohou zúčastnit města a obce se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Ohlášení do soutěže a podrobné informace naleznete na webové stránce soutěže a na portálu Města a obce online:

Uzávěrka příjmu ohlášení je ve středu
2. února 2011 v 16:00 hodin

Více informací podá Ing. Iva Hejnyšová, telefon 495 817 147,
e-mail: ihejnysova@kr-kralovehradecky.cz.