Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území významného vodního toku Mrlina - stanovení a zveřejnění podkladů

Poslední aktualizace: 18. 6. 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK – 11106/ZP/2018 - 17 dne 4. června 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Mrlina v ř. km 27,203 – 30,074 na území obce/města Kopidlno.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Mrlina, opatřené schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Opatření obecné povahy pdf 2007 kB 18.6.2018
Technická zpráva doc 1530 kB 4.6.2018
Situace 1 pdf 3040 kB 4.6.2018