Záplavové území významného vodního toku Labe, návrh na změnu/aktualizaci záplavového území v ř. km 996,977 – 1001,350

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Záplavové území významného vodního toku Labe, návrh na změnu/aktualizaci záplavového území v ř. km 996,977 – 1001,350 na katastrálním území: Předměřice nad Labem, Lochenice, Plácky, Věkoše, Skalička nad Labem, Rusek

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od Povodí Labe, státní podnik, na provedení aktualizace záplavového území významného vodního toku Labe.

Na základě uvedeného Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejňuje mapové podklady pro provedení změny a stanovení nového plošného rozsahu záplavového území a nového vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe v ř. km 996,977 – 1001,350, na území obce Předměřice nad Labem, Lochenice, Hradec Králové. Výšky hladin v jednotlivých profilech zůstávají stejné.

Stanovení záplavového území (včetně provádění jeho změn) významného vodního toku Labe je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK- 32273/ZP/2018. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zainteresovaní mají zároveň možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

Soubory ke stažení