Záplavové území významného vodního toku Bystřice, návrh na změnu/aktualizaci záplavového území v ř. km 46,761 – 51,705

3. 9. 2019 Autor: Eva Valterová

na katastrálních územích: Rohoznice u Hořic, Miletín

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od Povodí Labe, státní podnik, na provedení aktualizace záplavového území významného vodního toku Bystřice.

Na základě uvedeného Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejňuje mapové podklady pro provedení změny a stanovení nového plošného rozsahu záplavového území a nového vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bystřice v ř. km 46,761 – 51,705, na území obcí Rohoznice a Miletín.

Stanovení záplavového území (včetně provádění jeho změn) významného vodního toku, tedy i vodního toku Bystřice je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK - 26256/ZP/2019. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zainteresovaní mají zároveň možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky

Soubory ke stažení

  • Situace (pdf, 2342 kB, 3.9.2019)

  • Textová část (pdf, 1341 kB, 3.9.2019)

    (technická zpráva, sestavení mapového modelu, psaný podélný profil Bystřice, závěr)