Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území významného vodního toku Běluňka - stanovení a zveřejnění podkladů

Poslední aktualizace: 26. 6. 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KUKHK– 6832 /ZP/2018 - 14 dne 18. června 2018, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) významného vodního toku Běluňka v ř. km 0,00 – 10,00 na území obcí Dolany, Heřmanice a Chvalkovice.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Běluňka, opatřené schvalovací doložkou (razítkem s vyznačením dne stanovení).

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňové plány obcí, pro územní plány obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Opatření obecné povahy pdf 2144 kB 26.6.2018
Technická zpráva doc 1513 kB 26.6.2018
Situace pdf 6962 kB 21.6.2018
Psaný podélný profil xls 308 kB 26.6.2018