Záplavové území vodního toku Zdobnice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad nově stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 18271/ZP/2014-10 dne 2. 1. 2015, záplavové území vodního toku Zdobnice v ř. km 0,00 až ř. km 3, 8 a to na území obcí: Vamberk a Doudleby nad Orlicí. Zároveň vymezil i aktivní zónu záplavového území.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Zdobnice.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Soubory ke stažení