Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Úpa, návrh na nové vymezení

Poslední aktualizace: 29. 12. 2015

Mapové podklady a technická zpráva pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa v ř. km 28,898 – 58,024, na území obcí: Trutnov, Havlovice, Mladé Buky, Suchovršice, Úpice.

Stanovení záplavového území vodního toku Úpa je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 32623/ZP/2015. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Technická zpráva pdf 1154 kB 29.12.2015
Psaný podélný profil pdf 184 kB 29.12.2015
Situace celkem pdf 3065 kB 29.12.2015
Listoklad pdf 871 kB 29.12.2015
Situace 1 pdf 3475 kB 29.12.2015
Situace 2 pdf 14300 kB 29.12.2015
Situace 3 pdf 15563 kB 29.12.2015
Situace 4 pdf 18332 kB 29.12.2015
Situace 5 pdf 18407 kB 29.12.2015
Situace 6 pdf 20097 kB 29.12.2015