Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Úpa, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: 10. 6. 2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (č.j.) 32623/ZP/2015- 12, dne 9. 6. 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Úpa v ř. km 28,898 po ř. km 58,024, na území obcí: Trutnov, Havlovice, Mladé Buky, Suchovršice, Úpice, Velké Svatoňovice.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady č. 1 až č. 6 ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Úpa.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Opatření obecné povahy pdf 2291 kB 14.6.2016
Technická zpráva pdf 3612 kB 10.6.2016
Situace 1 pdf 316 kB 10.6.2016
Situace 2 pdf 711 kB 10.6.2016
Situace 3 pdf 1958 kB 10.6.2016
Situace 4 pdf 1728 kB 10.6.2016
Situace 5 pdf 2025 kB 10.6.2016
Situace 6 pdf 2008 kB 10.6.2016