Záplavové území vodního toku Tichá Orlice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 20050/ZP/2014-8 dne 15. 1. 2015, záplavové území vodního toku Tichá Orlice v ř. km 4,391 až ř. km 14,381 a to na území obcí: Čermná nad Orlicí, Borohrádek, Kostelecké Horky.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Tichá Orlice.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Soubory ke stažení