Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Tichá Orlice, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: 15. 1. 2015

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, vymezil na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy vydaným pod zn (č.j.) 20050/ZP/2014-8 dne 15. 1. 2015, záplavové území vodního toku Tichá Orlice v ř. km 4,391 až ř. km 14,381 a to na území obcí: Čermná nad Orlicí, Borohrádek, Kostelecké Horky.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Tichá Orlice.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Technická zpráva pdf 531 kB 14.11.2014
Mapa č. 1 pdf 3201 kB 15.1.2015
Mapa č. 2 pdf 1873 kB 15.1.2015
Opatření obecné povahy pdf 1574 kB 16.1.2015