Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Oleška, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: 7. 7. 2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn. (čj.) KÚKHK – 11501/ZP/2016-9, dne 8. července 2016, záplavové území (včetně vymezení aktivní zóny) vodního toku Oleška v ř. km 19,52 (hranice kraje) – 24,039, na území obce Stará Paka.

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy je mapový podklad č. 1 ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Oleška.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obce, pro územní plán obce a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Opatření obecné povahy pdf 2973 kB 8.7.2016
Technická zpráva pdf 944 kB 7.7.2016
Psaný podélný profil pdf 138 kB 7.7.2016
Situace pdf 1967 kB 7.7.2016