Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Záplavové území vodního toku Metuje, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

Poslední aktualizace: 5. 9. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 5716/ZP/2014-23 dne 10. 4. 2015, záplavové území vodního toku Metuje v ř. km 30,966 až ř. km 69,099 a to na území obcí: Teplice nad Metují (Dědov), Česká Metuje, Žďár nad Metují (Maršov nad Metují), Velké Petrovice, Hronov (Žabokrky), Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská, Velké Poříčí, Náchod (místní části: Malé Poříčí, Běloves, Staré Město nad Metují, Bražec).

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady č. 1 až č. 6 ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Metuje.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Autor: Eva Valterová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Technická zpráva pdf 800 kB 3.7.2014
Mapa č. 1 Metuje, Náchod - Teplice nad Metují pdf 2654 kB 8.4.2015
Mapa č. 2 Metuje, Náchod - Teplice nad Metují pdf 2556 kB 8.4.2015
Mapa č. 3 Metuje, Náchod - Teplice nad Metují pdf 3474 kB 8.4.2015
Mapa č. 4 Metuje, Náchod - Teplice nad Metují pdf 3687 kB 8.4.2015
Mapa č. 5 Metuje, Náchod - Teplice nad Metují pdf 2849 kB 8.4.2015
Mapa č. 6 Metuje, Náchod - Teplice nad Metují pdf 3584 kB 8.4.2015
Psaný podélný profil pdf 1148 kB 5.9.2017